De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X Weigeren.X Akkoord.

Founding Partners

CIV Water is opgezet vanuit de wens om onderwijs en bedrijfsleven beter te laten samenwerken bij het opleiden van vakmensen. MBO Life Sciences, Wetterskip Fryslân, Vitens en WLN vormen de grondleggers van CIV Water. Ze werken al vele jaren samen aan de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs.