De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X Weigeren.X Akkoord.

Partners van CIV Water

CIV Water werkt samen met watergerelateerde organisaties als: Vitens, Wetterskip Fryslân, WLN, Waterschap Noorderzijlvest, CEW, Wetsus, Water Alliance, Waterapplicatiecentrum, Waterschap Rivierenland, Landustrie, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Kelstein en Waterstromen.

Onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij het vormgeven van watergerelateerd onderwijs zijn: MBO Life Sciences, Friesland College, Nordwin College, Noorderpoort, AOC de Groene Welle, AOC Oost, Terra, ROC Rivor, Helicon Opleidingen, Deltion College, IPC Groene Ruimte en Clusius College.