Wetterskip Fryslan

Op deze pagina komen opleiding, nieuws en uitnodigingen die voor medewerkers van Wetterskip Fryslan interessant zijn. 

------------------------

Opleidingen voor Wetterskip Fryslan 

Waterkwantiteit 

De opleiding Waterkwantiteit is bestemd voor nieuwe en zittende rayonbeheerders. Je leert in deze opleiding kennis en vaardigheden voor rayonbeheerders. Je maakt je het concept Wendbaar Vakmanschap eigen, regie op eigen ontwikkeling. De opleiding duurt een jaar en bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. De theoriecomponent wordt in company bij Wetterskip Fryslân uitgevoerd; de praktijkcomponent op diverse werklocaties. De aangeboden modules zijn ook los te volgen.

Download hier de leaflet met meer informatie.

BBL-opleidingen Waterbeheer 

Start september 2018

Volg deze mbo niveau 3 of 4-opleiding waarbij je werken en leren combineert en alles te weten komt over een veranderende waterwereld. De komende jaren gaat er veel veranderen in ons land om deze veilig, bereikbaar en duurzaam te houden. Waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten staan voor deze uitdaging. Hiervoor zijn vakmensen nodig die in het veld staan en weten wat er van hen wordt verwacht. Kennis en praktische kunde over de waterhuishouding leer je in deze opleiding.

Opleiden voor een veranderende wereld

Wil je jezelf verder ontwikkelen? Wil je klaargestoomd worden voor werken in een veranderende wereld? Ben je op zoek naar een brede, praktijkgerichte opleiding op het gebied van water? Kies dan voor de BBL-opleiding ‘Waterbeheer’. Een opleiding die zich niet alleen richt op vakkennis, maar ook op communicatieve vaardigheden en houdingsaspecten. Een alles-in-één diplomeringstraject voor mbo niveau 3 en 4. Speciaal voor medewerkers van Waterschappen (exotenbestrijding, beheer & onderhoud) en Gemeenten (groenvoorziening).

Mbo-niveau 3: Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (2 jaar)
Mbo-niveau 4: Opzichter/uitvoerder groene ruimte (2 jaar)

Klik hier voor meer informatie over de BBL-opleidingen Waterbeheer of download hier de folder.

Introductiecursus Handhaving 

Start november 2018

Bij de introductiecursus Handhaving krijg je kennis en inzicht van handhaving bij een waterschap. Je leert onder andere over diverse waterregelgeving, de taken en bevoegdheden van een handhaver, hoe het watersysteem werkt en de beginselen van crisismanagement.

De introductiecursus van november 2017 is door de deelnemers goed bevallen. "Veel nuttige info wat tijdens het werk zeker van pas komt.” is een van de reacties van een deelnemer van de vorige introductiecursus. "“Ik zie nu beter wat handhaving doet.” reageerde een andere deelnemer. 

De herhaling van deze cursus vindt plaats op alle donderdagen in november.

Data: donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 november 

Download hier de leaflet met meer informatie over de Introductiecursus Handhaving.

-----------------------------------------------------------------

Uitnodiging Masterclass didactiek Wendbaar vakmanschap 
Donderdag 15 maart 2018

CIV Water organiseert een nieuwe Masterclass didactiek. Het thema is wendbaar vakmanschap. De wereld verandert snel en vraagt nieuwe competenties van de professional. Hoe speel je daar als professional goed op in? Hoe breng je de kennis op een innovatieve manier over?

Omdat de vorige Masterclass didactiek van 23 november jl. helaas niet kon doorgaan, is er nu een nieuwe datum in 2018 geprikt, donderdag 15 maart.

Datum: Donderdag 15 maart 2018
Tijd: 16.00 uur – 19.00 uur
Opgave: Graag voor vrijdag 9 maart via info@civwater.nl Dit i.v.m. catering
Locatie: Johannes De Doper Business Centre, Agora 4 te Leeuwarden

Programma:

16.00 – 17.00 uur: Marco Mazereeuw, lector wendbaar vakmanschap NHL Hogeschool
Marco definieert wendbaar vakmanschap als de behendigheid om te leren tijdens het werk. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we met z’n allen in gesprek over het wendbare vakmanschap.

17.00 – 19.00 uur: Janita Seinstra, Crioel
Janita laat je ervaren wat wendbaar vakmanschap eigenlijk is. Wat betekent dit voor jou als professional? Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe wereld, wat zijn de 21st century skills en hoe kun je ze vanaf morgen inzetten?

De Masterclass gaat door bij minimaal 15 aanmeldingen. Er wordt gezorgd voor een hapje.
Heb  je collega’s die ook geïnteresseerd zijn in deze Masterclass? Ook zij zijn van harte welkom!