De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Hilde Prummel, directeur WLN

“CIV Water levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de mismatch tussen uitstroom uit het onderwijs en wat erbij bedrijven en organisaties in de watersector nodig is aan kennis, competenties en vaardigheden. Het centrum zorgt ervoor dat het onderwijs zich veel sneller kan aanpassen aan de behoeften in de praktijk.”

Hilde Prummel, directeur WLN en lid van de raad van advies van CIV Water