De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Kennis delen in de CIV WaterCommunity

Kennis delen in de CIV WaterCommunity

De CIV WaterCommunity is een onderdeel van het CIV Water. Tijdens onze bijeenkomsten ontmoeten bedrijven en onderwijsinstellingen elkaar met als belangrijkste thema de ontwikkeling van mbo "Human Capital". Docenten en professionals kunnen in het innovatieteam kennis en praktische ervaringen delen. Deze kennis en ervaring is afkomstig uit de watersector, maar ook uit de maakindustrie, de watertechnologie afnemende industrie (o.a. Food en Agro) en diensten die met waterbeheer en -technologie te maken hebben.

Op dit moment zijn er zgn. Expertteams ingericht voor de laboratoriumwereld, voor watermanagement en - beheer en voor procestechniek en -technologie. In de expertteams staat de ontwikkeling van nieuw onderwijs en materialen centraal. We richten ons op watergerelateerde onderdelen in de vele verschillende mbo-opleidingen en ontwikkelprogramma's, de ontwikkeling van mbo-talenten en de samenwerking in werving en imago. Daarnaast zoeken we naar nieuwe manieren om als bedrijf en opleider samen te werken aan goede opleidingen voor nieuwe en zittende medewerkers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerkbijeenkomsten en digitaal platform

De CIV WaterCommunity is in ontwikkeling en zal gaandeweg meer activiteiten ontwikkelen. Minimaal tweemaal per jaar vindt een netwerkbijeenkomst plaats, waar kennis en ervaring kan worden uitgewisseld. Daarnaast is de Electronische Leeromgeving een manier om met elkaar in contact te komen en te blijven.