De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Keuzedelen

CIV Water ontwikkelt in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven keuzedelen. Een keuzedeel is een specialisatie in een mbo-opleiding. Studenten kunnen kiezen uit verbredende keuzedelen of verdiepende.

Samen met verschillende partners heeft CIV Water vier keuzedelen ontwikkeld. Deze kunnen door alle mbo-scholen worden afgenomen.

Toekomstbestendig Waterbeheer

Water- en hoogheemraadschappen zijn op zoek naar wendbare vakmensen die samen het doel kunnen realiseren waar de watersector voor staat: veilig en voldoende schoon water en droge voeten voor inwoners. Met dit keuzedeel specialiseert de student zich in klimaat en klimaatmodellen en de gevolgen voor waterbeheer.

Download hier de leaflet met meer informatie.

Drinkwatertechniek

Met dit keuzedeel richt de student zich op de zuivering en winning bij drinkwaterbedrijven. Studenten in de watersector hebben door het volgen van dit keuzedeel een grotere kans op werk in de watertechnologiesector. Naast drinkwaterbedrijven kun je denken aan bedrijven die apparatuur ontwerpen en produceren die worden toegepast in de waterzuivering.

Download hier de leaflet voor meer informatie. 

Afvalwater

De student krijgt kennis van het afvalwaterzuiveringsproces. De student herkent de processtappen tussen binnenkomend afvalwater tot en met het lozen van gezuiverd afvalwater. Na dit keuzedeel kan de student de procesoperator afvalwater ondersteunen bij het beheren en controleren van het zuiveringsproces.

Download hier de leaflet. Download hier de folder voor Waterschappen die op zoek zijn naar afvalwaterstagiaires.

Hoe bereik ik de andere partij?

Bent u docent? Klik dan hier.

Bent u van een waterschap? Klik dan hier.

Waterkwaliteit

De student leert de kwaliteit van het onderzochte water juist in te schatten, door middel van verdiepende en verbredende kennis over de kwaliteitseisen van verschillende soorten water.

Download hier de leaflet met meer informatie.

Heb je vragen over een van de keuzedelen of heb je een idee voor een nieuw keuzedeel? Neem dan contact met ons op.