De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Laatste kans, meld je nu aan!

9 januari 2019

Voor de cursussen Introductiecursus Handhaving en Cursus Beheer en Onderhoud Watersystemen zijn er nog plaatsen beschikbaar. Wil je meedoen? Mail dan zo snel mogelijk naar j.wijtsma@civwater.nl.

Introductiecursus Handhaving

Deze cursus is bestemd voor peilbeheerders, gemaalbeheerders, muskusrattenvangers, toezichthouders, planners en medewerkers onderhoud met diverse achtergronden en werkervaring.

Doel

De buitendienstmedewerkers krijgen door het volgen van deze introductiecursus inzicht in en kennis van handhaving bij een waterschap. Deze cursus heeft ook tot doel de deelnemer in het buitenwerk enthousiast te maken voor handhaving in het werkveld.

Wat leer je

  • de achtergronden van (water)regelgeving;
  • de taken en bevoegdheden van handhaver, opsporingsambtenaar en toezichthouder;
  • hoe het watersysteem functioneert;
  • wat de verschillende zuiveringsprincipes zijn;
  • de beginselen van crisismanagement en conflicthantering binnen het werkveld te benoemen.

Data

Dinsdag 5, 12, 19, 26 februari en 5 maart 2019

Opgeven

Wil je meedoen? Mail dan voor 18 januari naar j.wijtsma@civwater.nl

Download de leaflet.

Cursus Beheer en Onderhoud Watersystemen

Deze cursus is bestemd voor medewerkers onderhoud (waterschapsvakmannen) met diverse achtergronden en werkervaring, muskusrattenvangers.

Doel

Het vergroten van het inzicht in planmatig onderhoud, aquatische ecologie en natuurwetgeving.

Wat leer je

  • Inzicht tonen in planmatig onderhoud en de technische aspecten;
  • Globaal aangeven welke ecologische processen spelen in een watersysteem;
  • Aangeven welke natuurwetgeving van toepassing is in een bepaald gebied/situatie;
  • De gedragscode toepassen op het watersysteem;
  • Diverse aquatische plaagsoorten en bestrijdingsmethoden benoemen.

Data

Donderdag 14, donderdag 21 en woensdag 27 februari

Opgeven

Wil je meedoen? Mail dan voor 1 februari naar j.wijtsma@civwater.nl

Download de leaflet.

« Nieuwsoverzicht