De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Mbo-traineeship ‘Water’ in de maak

13 juni 2016

“Hoe krijgen we meer instroom van mbo’ers in watergerichte functies?” en “Wat zou een mbo-traineeship kunnen inhouden?”. Deze en andere vragen werden gesteld tijdens de verkenning die CIV Water in samenwerking met Plato Expertisecentrum organiseerde in het Karmelklooster in Drachten ter voorbereiding van het mbo-traineeship ‘Water’.

Een select gezelschap van o.a.: Vitens, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Waterleidingmaatschappij Drenthe sprak over het probleem om in de toekomst goede mbo’ers te werven én te behouden.  Ze waren het er over eens dat een mbo-traineeship hier een bijdrage aan zou kunnen leveren. Bovendien gaven de deelnemers aan dat er behoefte is om mbo-jongeren en professionals uit andere technische sectoren kennis te laten maken met de praktijk. Want het is lang niet bij iedereen duidelijk wat een functie bij deze bedrijven inhoudt.

Een van de deelnemers: “We moeten meer verkopen hoe leuk ons werk nu eigenlijk is en inspelen op vragen die jongeren stellen, zoals: “Wat doet een waterbedrijf?” en “Welke functies zijn er eigenlijk binnen een waterschap?””.

Dat het nodig is nu te investeren in nieuwe mbo-instroom is een feit. Want: nu is uitbesteden van werkzaamheden een keuze, straks is het een noodzaak omdat we simpelweg geen mensen hebben om het werk te doen. Willen we hier regie op voeren dan is het tijd om nu te voorinvesteren. Het mbo-traineeship is hier een goed voorbeeld van.

CIV Water en Expertisecentrum Plato bereiden een nieuwe bijeenkomst voor waarin een concreet aanbod voor het mbo-traineeship wordt gedaan. Wilt u alsnog aansluiten bij de ontwikkeling van het traineeship, stuur dan een mailtje naar: p.hoekstra@civwater.nl.

« Nieuwsoverzicht