De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Praktische informatie

Wat levert dit traject jou op:

 • Mbo-diploma niveau 3 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie en/of
 • Mbo-diploma niveau 4 Opzichter/uitvoerder groene ruimte (context water)
 • Actuele en praktijkgerichte opleiding
 • Brede ontwikkeling in de praktijk van water
 • Leren van professionals uit de praktijk
 • Invloed op lesinhoud d.m.v. het indienen van praktijkcases
 • Je hebt je het concept Wendbaar vakmanschap eigen gemaakt, regie op eigen ontwikkeling. 
 • Klaar voor verwachtingen/wensen vanuit de veranderende actualiteit
 • Nieuw netwerk van collega’s in het werkveld

Tijdsinspanning

Per jaar 4 modules van elk 10 contactdagen per module. Niveau 3 duurt twee jaar. Niveau 4 duurt ook twee jaar waarbij het eerste jaar gelijk is aan het tweede jaar niveau 3. Het totale traject niveau 3 plus niveau 4 bedraagt drie jaar.

Opzet van beide opleidingen:

 • Modules van 10 contactdagen, afsluitend met een ‘oogstdag’ (terugkoppeldag met de leidinggevende).
 • Nederlands en Rekenen (algemeen vormende onderwijsvakken).
 • Keuzedelen.
 • Theorielessen, praktijklessen, cases, projecten, opdrachten, themadagen en excursies.
 • Lessen worden op school en bij voorkeur in de beroepspraktijk gegeven. Op een lesdag worden zowel inhoudelijke lessen als AVO-vakken aangeboden.
 • Bevoegde docenten en vakmensen/gastsprekers uit de praktijk geven de lessen.
 • Deelnemers kunnen hun eigen ontwikkeling volgen. De ontwikkeling wordt in beeld gebracht met een systeem van herkennen en erkennen van competenties (360° feedback, 21st Century Skills en Loopbaancompetenties).
 • Deelnemers beheren een portfolio waarin hun eigen voortgang van de opleiding in beeld wordt gebracht.

De modules en de keuzedelen zijn zo ingericht dat ze ook als losse cursus of cursusonderdelen kunnen worden aangeboden.

Begeleiding

Tijdens de opleiding vindt frequent begeleiding plaats, resultaten worden teruggekoppeld naar de leidinggevende en de deelnemer, de aangeboden lessen worden geëvalueerd en succesmomenten worden gedeeld. De begeleiding is vooral gericht op de ontwikkeling van de deelnemer. Voor deze ontwikkeling is het didactisch model van de opleiding gebaseerd op ‘docent-gestuurd’ bij aanvang tot ‘deelnemer in the lead’ bij afronding.

Intake

Na aanmelding vindt er samen met je leidinggevende een uitgebreide intake en motivatiegesprek plaats. Hierbij stellen we gezamenlijk vast wat het competentie- en kennisniveau van de deelnemer is en welk niveau opleiding gevolgd gaat worden. Het is nodig dat je bij aanvang van de opleiding een geldige praktijkleer-overeenkomst hebt (een BPV overeenkomst). Dit is een contract tussen het opleidingsinstituut, de werkgever en de jij waarin verschillende zaken geregeld zijn. Deze overeenkomst kan alleen afgesloten worden als het bedrijf een erkend leerbedrijf is.

Studiebelasting

Onderwijstijd is 850 klokuren per jaar. Hiervan zijn 240 klokuren ‘contacturen’ tijdens lessen en excursies en 610 uren voor begeleiding op het werk. De overige studiebelasting bestaat uit het maken van opdrachten en het uitvoeren van projecten. Voor een groot deel tijdens het werk maar ook buiten het werk om.