De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Een leerzame studiereis naar Silicon Valley

Op naar Silicon Valley, San Francisco, om meer te leren over de samenwerking tussen bedrijven en scholen en hoe ondernemerschap gestimuleerd wordt. Frank van Hout (lid van het College van Bestuur van het Friesland College), Pieter Hoekstra (projectleider CIV Water) en Peet Ferwerda (projectleider CIV Food Noord) ondernamen de reis. Een week lang bezochten zij in een gezelschap van ongeveer 45 deelnemers diverse scholen en bedrijven om te ervaren hoe samenwerking er in Silicon Valley uitziet. En vooral om te kijken of CIV Water, CIV Food en het Friesland College de daar opgedane kennis kan toepassen om én het onderwijs – én de samenwerking met bedrijven en andere roc’s verder te verbeteren. Organisator van de reis is Platform Bèta Techniek. Silicon Valley staat bekend als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld is. Bovendien: onderwijs speelt in ‘the Valley’ een grote rol bij het stimuleren van ondernemerschap. 

Eyeopener
Het drietal constateert dat van samenwerking tussen scholen en bedrijven in Silicon Valley slechts beperkt sprake is. Van Hout en Hoekstra vinden zelfs dat de mensen daar nog aardig wat van het Friesland College kunnen leren als het gaat om echte, ook inhoudelijke samenwerking. Een eyeopener die hen deed zoeken naar andere leerpunten. Zoals kijken naar wat in de Verenigde Staten anders is dan in Nederland/bij het Friesland College, om vervolgens te bekijken of dat ‘andere’ navolging verdient.

Wat vooral opvalt, is dat scholen in de VS de nadruk leggen op waar studenten goed in zijn. In het Nederlandse schoolsysteem kies je voor een bepaald niveau middelbare school, waarbij je vervolgens voor alle vakken op dat niveau je examen moet halen. In de VS kies je vakken die je interessant, zinvol of leuk vindt en volg je deze op een voor jou zo hoog mogelijk niveau.

Toepassingsmogelijkheden binnen het Friesland College van deze benadering zien Hoekstra en Van Hout vooral bij de keuzedelen, maar het is een uitdaging om het hele onderwijs meer op deze leest te gaan schoeien.

Keuzevrijheid
Zo kun je bij Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) een keuzedeel als Watermanagement in modules opdelen waar studenten zelf een keuze uit kunnen maken. Bijvoorbeeld voor de module Stedelijk Waterbeheer of de inzet van onderwaterdrones in het waterbeheer. Daarmee creëer je ruimte voor studenten om te kiezen waar hun interesse ligt en waar ze in uitblinken, ook maak je het studenten van andere opleidingen gemakkelijker bepaalde onderdelen te volgen . Resultaat is een lesprogramma met meer losse onderdelen en dus meer keuzevrijheid. Dit zou ook toegepast kunnen worden bij de mbo+ opleidingen.

Een bijzonder antwoord heeft Silicon Valley gevonden op het tekort aan bekwame programmeurs. Kandidaten kunnen een online examen afleggen; diegenen met de hoogste scores worden uitgenodigd voor een soort bootcamp van een maand. In deze periode kunnen zij laten zien wat ze in hun mars hebben. De studenten krijgen een computer, een lesprogramma in de vorm van opdrachten en projecten en medestudenten om mee samen te werken.

Als die maand succesvol doorlopen wordt, kunnen zij instromen in het volledige programma dat op dezelfde manier is opgezet. Deze uitblinkers krijgen vervolgens een gratis studie aangeboden die hen mooie perspectieven biedt op een goede baan.

Leren van elkaar
De reisgenoten vinden dit initiatief vooral interessant, omdat de studenten samen met elkaar optrekken en veel van elkaar leren zonder directe interventie van een docent: P2P learning. Dit biedt wellicht de nodige kansen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met andere noordelijke ROC’s die mee op reis gingen gaan ze dan ook kijken naar mogelijkheden om een dergelijk initiatief ook hier op te starten. Dat moet natuurlijk wel gebeuren in samenwerking met betrokken bedrijven en gericht zijn op bepaalde doelgroepen. Daarnaast is het interessant om te onderzoeken hoe keuzedeel Sociaal ondernemerschap een extra stimulans kan krijgen door studenten - liefst van verschillende opleidingsrichtingen - met elkaar te laten samenwerken. Deze trend is duidelijk populair bij jongeren in de VS; het is interessant hiervan de vertaling voor NL te maken. Wordt vervolgd!