De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Waterbehandeling

De cursus bestaat uit zes modules. Deze modules bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel. Er wordt gebruikt gemaakt van een modern laboratorium en er zijn ook excursies. De cursus wordt op de WaterCampus Leeuwarden of bij u op het bedrijf gegeven. Er wordt in groepen aan
opdrachten gewerkt. De cursus wordt verzorgd door ervaren docenten van MBO Life Sciences en HBO Van Hall Larenstein.

Overzicht modules 
1.     Inleiding waterverontreiniging en ontvangst/ transport van afvalwater
2.    Analyse van water en afvalwater
3.     Biologische zuiveringstechnieken
4.     Fysische chemische zuiveringstechnieken
5.     Filtratie
6.     Meet en regeltechniek van een zuivering. 
       Troubleshooting op zuiveringen

Hier vind u meer informatie over de modules

Kosten
De volledige cursus Waterbehandeling kost € 1234.
Het is mogelijk om losse modules te volgen, klik hier. 

Certicaat
Na het succesvol afronden van de cursusonderdelen ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. 

Cursusperiode
De cursus start in week 37 en duurt tot en met week 50.
Cursusdagen beginnen om 14.30 uur en eindigen om 21.00 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail sturen naar info@civwater.nl. Wij nemen dan contact met u op.