De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Waterbehandeling

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water ontwikkelde samen met MBO Life Sciences, Van Hall Larenstein Hogeschool en het Waterapplicatiecentrum de cursus Waterbehandeling. Ervaren mbo-docenten van CIV Water en docenten van Van Hall Larenstein maakten samen het programma en voeren ook samen het onderwijs uit. Vanuit CIV Water worden de docenten ondersteund bij de voorbereiding en het verzorgen van de lessen.

Opzet

De cursus bestaat uit zes modules. Deze modules bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel. Er wordt gebruikt gemaakt van een moderne praktijkhal en er zijn ook excursies. De cursus wordt op de WaterCampus Leeuwarden of bij u op het bedrijf gegeven. Er wordt in groepen aan
opdrachten gewerkt.

Overzicht modules

1. Inleiding waterverontreiniging en ontvangst/ transport van afvalwater
2. Analyse van water en afvalwater
3. Biologische zuiveringstechnieken
4. Fysische chemische zuiveringstechnieken
5. Filtratie
6. Meet- en regeltechniek van een zuivering en troubleshooting op zuiveringen

Kosten

De volledige cursus Waterbehandeling kost € 3887,- inclusief materiaal. Het is mogelijk om losse modules te volgen. Voor mkb-ers is er mogelijk een subsidie beschikbaar. Neem contact op met CIV Water voor meer informatie hierover.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de cursusonderdelen ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Cursusperiode

De cursus start in week 37 en duurt tot en met week 50. Cursusdagen beginnen om 14.30 uur en eindigen om 21.00 uur.

Tijdsinspanning

13 bijeenkomsten, waaronder excursies.

Doel

Het leren begrijpen van de achtergronden van waterzuivering en mogelijkheden tot optimalisatie, kostenbesparing en hergebruik van water.

Bestemd voor

Procesoperators, technische medewerkers in de watersector voor midden- en kleinbedrijf, technische medewerkers in de voedingsmiddelenindustrie, aspirant klaarmeesters en beheerders afvalwaterzuiveringen.

Inschrijven

Aanmelden kan via onderstaand formulier, maar u mag ook e-mailen naar info@civwater.nl