De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Waterbehandeling - modules

1. Inleiding waterverontreiniging en ontvangst/ transport van afvalwater

Kosten losse module: € 299,-
Datum: Week 37
De deelnemer heeft kennis van:
• wat belangrijk is voor een gezond watermilieu.
• een aantal stof kringlopen.
• een aantal vervuilende stoffen te benoemen.
• wat de effecten zijn van lozingen van verontreinigingen.
• de relevante wet- en regelgeving
• de kringloop van afval- en regenwater: van het ontstaan tot aan de ontvanger.


2. Analyse van water en afvalwater

Kosten losse module: € 598,-
Datum: Week 38 en 39
De deelnemer kan:
• zelfstandig monsters nemen en eenvoudige analyses uitvoeren voor de bepaling van de kwaliteit van water en afvalwater.
• de uitkomsten van metingen toetsen aan de gestelde normen.
• de heffing berekenen voor bepaalde afvalwaterlozingen op het riool.


3. Biologische zuiveringstechnieken, inclusief excursie

Kosten losse module: € 1196,-
Datum: Week 40, 41, 42 en 44
De deelnemer heeft kennis van:
• de verschillende manieren om afvalwater biologisch te zuiveren.
• het maken van een eenvoudig ontwerp van een zuivering voor een bepaalde afvalwaterstroom.


4. Fysische chemische zuiveringstechnieken

Kosten losse module: € 598,-
Datum: Week 45 en 46
De deelnemer heeft kennis van:
• de achtergronden van genoemde fysische en chemische scheidingsprocessen en kan deze toepassen in een eenvoudig ontwerp van  zuiveringssystemen.


5. Filtratie

Kosten losse module: € 598,-
Datum: Week 47 en 48
De deelnemer heeft kennis van:
• de verschillende filtratiesystemen en weet het verschil tussen membranen en zandfilters.
• de wereld van membraantechnologie.


6. Meet- en regeltechniek van een zuivering en troubleshooting op zuiveringen

Kosten losse module: € 598,-
Datum: Week 49 en 50
De deelnemer heeft kennis van:
• welke problemen zoal kunnen optreden in waterzuiveringssystemen. Problemen waarnemen en de oorzaken kunnen vinden. Oplossingen voor kunnen dragen om verstoringen te verhelpen.
• diverse meetsystemen en daarbij gebruikte meters en sensoren.
• automatische verwerking van meetgegevens en terugkoppeling naar processturing.