De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Wetterskip Fryslan

Op deze pagina komen opleidingen, nieuws en uitnodigingen die voor medewerkers van Wetterskip Fryslân interessant zijn. 

-----------------------

Opleidingen voor Wetterskip Fryslân

Cursus Beheer en Onderhoud Watersystemen

Deze cursus is bestemd voor medewerkers onderhoud (waterschapsvakmannen) met diverse achtergronden en werkervaring, muskusrattenvangers.

Doel

Het vergroten van het inzicht in planmatig onderhoud, aquatische ecologie en natuurwetgeving.

Wat leer je

Inzicht tonen in planmatig onderhoud en de technische aspecten;

  • Globaal aangeven welke ecologische processen spelen in een watersysteem;
  • Aangeven welke natuurwetgeving van toepassing is in een bepaald gebied/situatie;
  • De gedragscode toepassen op het watersysteem;
  • Diverse aquatische plaagsoorten en bestrijdingsmethoden benoemen.

Data

Uitgesteld i.v.m. corona.

Voor meer informatie mail Johanna Wijtsma: j.wijtsma@civwater.nl. 

Download de leaflet.

-----------------------------------------------------------------               

Introductiecursus Handhaving

Peilbeheerders, gemaalbeheerders, muskusratten-vangers, toezichthouders, planners en medewerkers onderhoud met diverse achtergronden en werkervaring.

Doel

De buitendienstmedewerkers krijgen door het volgen van deze introductiecursus inzicht in en kennis van handhaving bij een waterschap. Deze cursus heeft ook tot doel de deelnemer in het buitenwerk enthousiast te maken voor handhaving in het werkveld.

Data

Volgt

Download de leaflet hier

Heb je interesse of heb je vragen? Mail dan naar j.wijtsma@civwater.nl

-----------------------------------------------------------------             

BBL-opleiding Beheer Buitenruimte 2.0 (voorheen Waterbeheer)

Start: Instroom in februari 2020 mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Volg deze mbo niveau 3 of 4-opleiding waarbij je werken en leren combineert en alles te weten komt over een veranderende waterwereld. De komende jaren gaat er veel veranderen in ons land om deze veilig, bereikbaar en duurzaam te houden. Waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten staan voor deze uitdaging. Hiervoor zijn vakmensen nodig die in het veld staan en weten wat er van hen wordt verwacht. Kennis en praktische kunde over de waterhuishouding leer je in deze opleiding.

Opleiden voor een veranderende wereld

Wil je jezelf verder ontwikkelen? Wil je klaargestoomd worden voor werken in een veranderende wereld? Ben je op zoek naar een brede, praktijkgerichte opleiding op het gebied van water? Kies dan voor de BBL-opleiding ‘Waterbeheer’. Een opleiding die zich niet alleen richt op vakkennis, maar ook op communicatieve vaardigheden en houdingsaspecten. Een alles-in-één diplomeringstraject voor mbo niveau 3 en 4. Speciaal voor medewerkers van Waterschappen (exotenbestrijding, beheer & onderhoud) en Gemeenten (groenvoorziening).

Kijk hier voor meer informatie:

Mbo-niveau 3: Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (2 jaar)
Mbo-niveau 4: Opzichter/uitvoerder groene ruimte (Context Water) (2 jaar)

Wil je je opgeven of heb je vragen? Mail dan naar j.wijtsma@civwater.nl 

-----------------------------------------------------------------