De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Wetterskip Fryslan

Op deze pagina komen opleiding, nieuws en uitnodigingen die voor medewerkers van Wetterskip Fryslan interessant zijn. 

-----------------------

Opleidingen voor Wetterskip Fryslan

Waterkwantiteit

De opleiding Waterkwantiteit is bestemd voor nieuwe en zittende rayonbeheerders. Je leert in deze opleiding kennis en vaardigheden voor rayonbeheerders. Je maakt je het concept Wendbaar Vakmanschap eigen, regie op eigen ontwikkeling. De opleiding duurt een jaar en bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. De theoriecomponent wordt in company bij Wetterskip Fryslân uitgevoerd; de praktijkcomponent op diverse werklocaties. De aangeboden modules zijn ook los te volgen. De opleiding is inmiddels begonnen, maar geinteresseerden kunnen nog wel instromen. 

Download hier de leaflet met meer informatie.

-----------------------------------------------------------------

BBL-opleidingen Waterbeheer

Start september 

Volg deze mbo niveau 3 of 4-opleiding waarbij je werken en leren combineert en alles te weten komt over een veranderende waterwereld. De komende jaren gaat er veel veranderen in ons land om deze veilig, bereikbaar en duurzaam te houden. Waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten staan voor deze uitdaging. Hiervoor zijn vakmensen nodig die in het veld staan en weten wat er van hen wordt verwacht. Kennis en praktische kunde over de waterhuishouding leer je in deze opleiding.

Opleiden voor een veranderende wereld

Wil je jezelf verder ontwikkelen? Wil je klaargestoomd worden voor werken in een veranderende wereld? Ben je op zoek naar een brede, praktijkgerichte opleiding op het gebied van water? Kies dan voor de BBL-opleiding ‘Waterbeheer’. Een opleiding die zich niet alleen richt op vakkennis, maar ook op communicatieve vaardigheden en houdingsaspecten. Een alles-in-één diplomeringstraject voor mbo niveau 3 en 4. Speciaal voor medewerkers van Waterschappen (exotenbestrijding, beheer & onderhoud) en Gemeenten (groenvoorziening).

Mbo-niveau 3: Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (2 jaar)
Mbo-niveau 4: Opzichter/uitvoerder groene ruimte (Context Water) (2 jaar)

Klik hier voor meer informatie over de BBL-opleidingen Waterbeheer of download hier de folder en de leaflet.

Mbo-niveau 4: Opzichter/uitvoerder groene ruimte (Context Water) (2 jaar)

-----------------------------------------------------------------                                                     

Cursus Beheer en Onderhoud Watersystemen

Deze cursus is bestemd voor medewerkers onderhoud (waterschapsvakmannen) met diverse achtergronden en werkervaring, muskusrattenvangers.

Doel

Het vergroten van het inzicht in planmatig onderhoud, aquatische ecologie en natuurwetgeving.

Wat leer je

Inzicht tonen in planmatig onderhoud en de technische aspecten;

  • Globaal aangeven welke ecologische processen spelen in een watersysteem;
  • Aangeven welke natuurwetgeving van toepassing is in een bepaald gebied/situatie;
  • De gedragscode toepassen op het watersysteem;
  • Diverse aquatische plaagsoorten en bestrijdingsmethoden benoemen.

Data

Woensdag 2 oktober, donderdag 10 oktober en woensdag 16 oktober 2019. Wil je je opgeven? Mail dan naar j.wijtsma@civwater.nl 
De cursus is van 09.00 tot 16.00 uur in Rouveen. 

Wanneer de groep vol is, volgt een tweede groep.

Download de leaflet.