De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Wetterskip Fryslan

Op deze pagina komen opleiding, nieuws en uitnodigingen die voor medewerkers van Wetterskip Fryslan interessant zijn. 

------------------------

Opleidingen voor Wetterskip Fryslan 

Introductiecursus Handhaving 

Start februari 2018

Bij de introductiecursus Handhaving krijg je kennis en inzicht van handhaving bij een waterschap. Je leert onder andere over diverse waterregelgeving, de taken en bevoegdheden van een handhaver, hoe het watersysteem werkt en de beginselen van crisismanagement.

De introductiecursus van november 2017 is door de deelnemers goed bevallen. "Veel nuttige info wat tijdens het werk zeker van pas komt.” is een van de reacties van een deelnemer van de vorige introductiecursus. "“Ik zie nu beter wat handhaving doet.” reageerde een andere deelnemer. 

De herhaling van deze cursus vindt plaats op donderdagen in februari en maart

Data: Donderdag 7, 14, 21 en 28 februari en 7 maart 2019

Download hier de leaflet met meer informatie over de Introductiecursus Handhaving.

 

Waterkwantiteit 

De opleiding Waterkwantiteit is bestemd voor nieuwe en zittende rayonbeheerders. Je leert in deze opleiding kennis en vaardigheden voor rayonbeheerders. Je maakt je het concept Wendbaar Vakmanschap eigen, regie op eigen ontwikkeling. De opleiding duurt een jaar en bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. De theoriecomponent wordt in company bij Wetterskip Fryslân uitgevoerd; de praktijkcomponent op diverse werklocaties. De aangeboden modules zijn ook los te volgen. De opleiding is inmiddels begonnen, maar geinteresseerden kunnen nog wel instromen. 

Download hier de leaflet met meer informatie.

BBL-opleidingen Waterbeheer 

Start september 2018

Volg deze mbo niveau 3 of 4-opleiding waarbij je werken en leren combineert en alles te weten komt over een veranderende waterwereld. De komende jaren gaat er veel veranderen in ons land om deze veilig, bereikbaar en duurzaam te houden. Waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten staan voor deze uitdaging. Hiervoor zijn vakmensen nodig die in het veld staan en weten wat er van hen wordt verwacht. Kennis en praktische kunde over de waterhuishouding leer je in deze opleiding.

Opleiden voor een veranderende wereld

Wil je jezelf verder ontwikkelen? Wil je klaargestoomd worden voor werken in een veranderende wereld? Ben je op zoek naar een brede, praktijkgerichte opleiding op het gebied van water? Kies dan voor de BBL-opleiding ‘Waterbeheer’. Een opleiding die zich niet alleen richt op vakkennis, maar ook op communicatieve vaardigheden en houdingsaspecten. Een alles-in-één diplomeringstraject voor mbo niveau 3 en 4. Speciaal voor medewerkers van Waterschappen (exotenbestrijding, beheer & onderhoud) en Gemeenten (groenvoorziening).

Mbo-niveau 3: Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (2 jaar)
Mbo-niveau 4: Opzichter/uitvoerder groene ruimte (2 jaar)

Klik hier voor meer informatie over de BBL-opleidingen Waterbeheer of download hier de folder en de leaflet.

-----------------------------------------------------------------