De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

CIV Water

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector. We richten ons op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman. Dit doen we door ontwikkeltrajecten vorm te geven in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. We werken naast kennis, ook aan houding, gedrag en vaardigheden. 

CIV Water

CIV stands for: Centre for Innovative craftsmanship Water

The Centre of Innovative Craftsmenship Water focusses on educating employees and scolars on an vocational level (mbo in Dutch) in the field of “Water”. We are working together with educational institutes like MBO Life Sciences as well as with mostly semi-governmental organisations such as Wetterskip Fryslân and Vitens. Our aim is to contribute to the development of excellent waterprofessionals, not only in the region of Fryslân, but also on an (inter)national level.