De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X
  • De relatie tussen een tattoo en de waterweken

    Lees meer
  • De stap naar het buitenland

    Lees meer
  • Impact projectweek zichtbaar voor EU Commissie

    Lees meer

CIV Water

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector. We richten ons op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman. Dit doen we door ontwikkeltrajecten vorm te geven in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. We werken naast kennis, ook aan houding, gedrag en vaardigheden. 

CIV Water