Werkveld

Wij helpen (drink)waterbedrijven, waterschappen, laboratoria, watertechnologiebedrijven en andere water gerelateerde bedrijven, met het versterken van hun kennis. Dit doen wij door unieke ontwikkeltrajecten te ontwikkelen op mbo-niveau gericht op procestechniek, watermanagement- en beheer. Onze aanpak biedt niet alleen kennisoverdracht, maar ook een systeem waarmee de kennis binnen het bedrijf gedeeld kan worden. Hierdoor wordt de nieuwe kennis toegevoegd en geborgd, terwijl de samenwerking tussen teams en afdelingen onderling wordt versterkt.

 

Bedrijven in de watersector hebben unieke behoeften. Daarom ontwikkelen wij maatwerktrajecten die perfect aansluiten op hun specifieke ontwikkelvraag. In nauwe samenwerking met een ervaren mbo-docent, die de rode draad bepaalt, en professionals uit het werkveld, die hun kennis en ervaring delen, stellen wij ontwikkeltrajecten samen. Door deze trajecten zijn professionals in staat hun kennis op te schalen en te delen met alle betrokken professionals binnen het bedrijf. Zo blijft kennis niet beperkt tot één persoon.

Analist van de Toekomst

CIV Water

De wereld van de analist is continu in ontwikkeling. Er is een snelle groei aan innovatieve technologieën zoals nieuwe analysemethoden, DNA-technieken, screeningsmethoden, online sensoring en effect-monitoring. Om voortdurend op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, hebben wij in samenwerking met Vitens, WLN en MBO Life Sciences het ontwikkeltraject ‘Analist van de Toekomst’ opgezet.

Meer informatie

Drinkwatertechniek

CIV Water

Het ontwikkeltraject ‘Drinkwatertechniek’ hebben wij in 2015 samen met drinkwaterbedrijf Vitens opgezet. Met deze opleiding wordt de kennis van hun operators, monteurs en technici verbreed en doen zij nieuwe vaardigheden op. Het doel van het traject is om bij te dragen aan een uniforme werkwijze binnen de drinkwaterbedrijven en om het aantal storingen te verminderen.

Meer informatie

Waterkwantiteit

CIV Water

Elk rayon (gebied) is anders en kent zijn eigen uitdagingen. Rayonbeheerders zijn de oren en ogen in hun werkgebied en hebben alle kennis in huis over onder andere het peilbeheer. Om deze kennis goed over te dragen aan een nieuwe generatie rayonbeheerders heeft CIV Water samen met Wetterskip Fryslân de cursus ‘Waterkwantiteit’ opgezet.

Meer informatie

Ontwikkeltraject starten

Samenwerking tussen deze ontwikkelpartners leidt tot innovatieve oplossingen voor vraagstukken binnen de watersector en draagt bij aan de ontwikkeling van wendbare professionals voor de watersector. Wil je ook een bijdrage leveren aan een van onze ontwikkeltrajecten, of zelf samen met ons een ontwikkeltraject opzetten?

Onze bedrijvenpartners

CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water
CIV Water

Onze bedrijvenpartners

Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties is essentieel voor de ontwikkeling van wendbare vakmensen voor de watersector. We zijn trots op de samenwerkingen die we al hebben opgebouwd met diverse partners. Zo werken wij al samen met toonaangevende bedrijven en blijven we ons netwerk van partners uitbreiden om onze doelen te bereiken.