De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Bijeenkomst Vakman Laborant/Analist

18 februari 2016

Op 12 februari jl. is de werkgroep Vakman Laborant/Analist voor de tweede keer bij elkaar geweest in het Karmelklooster in Drachten. In een eerdere bijeenkomst is al gesproken over bestaande opleidingsinitiatieven, problemen bij het opleiden en de analist van de toekomst.

Tijdens deze bijeenkomst stond vooral het marktonderzoek van de WaterCampus Leeuwarden centraal, met de focus op de toekomstige arbeidsmarkt van de watertechnologiesector. Want: welke consequenties heeft dit voor de vakman Laborant/Analist? 

Op basis van de trends in de arbeidsmarkt  is de gezamenlijke behoefte naar opleiding voor laboranten en analisten in kaart gebracht. Deze opleidingsbehoeften worden in een vervolgsessie uitgewerkt. Binnenkort kunt u hier nog een fotoverslag van op de site verwachten

Ook deelnemen aan de werkgroep?
Ook is de werkgroep op zoek naar meer deelnemers. Hebt u interesse in deelname in de werkgroep Laborant/Analist? Meld u dan aan bij Johanna Wijtsma, bereikbaar via mail: j.wijtsma@civwater.nl.

De deelnemers van de werkgroep Vakman Laborant/Analist zijn:

Marco Verkaik (MBO Life Sciences)
Gerrit Meinen (Drenthe College)
Kirsten Erenstein (Noorderpoort)
Wiesje Sipkema (Wetterskip Fryslân)
Zerwin Kruizinga (Vitens)
Keimpe van der Molen (WLN)
Pieter Hoekstra (CIV Water)
Johanna Wijtsma (CIV Water)

Matthijs Bobeldijk (Facilitator vanuit NewBusinessLab)

« Nieuwsoverzicht