CIV Water

De cursus bestaat uit een deel theorie en een praktijkdeel. Verschillende terreintypes worden behandeld op verschillende aspecten. Van elk terrein wordt het doel toegelicht, de diverse problematiek en hoe ermee om te gaan.

Deelname

Waterbeheer voor natuurbeheerders wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Wil je een vergelijkbaar traject ook voor jouw organisatie? Of wil je met ons samenwerken om een nieuwe cursus of opleiding te ontwikkelen?