Uniek

CIV Water

Dit ontwikkeltraject is een unieke samenwerking tussen mbo- en hbo-studenten in de doorlopende leerlijn Water. Mbo-studenten richten zich voornamelijk op de besturing, techniek en dataverzameling. Hbo-studenten houden zich bezig met data analyse en dataverwerking.

Samenwerking

CIV Water

De module is ontwikkeld op initiatief van het Lectoraat Sustainable Water Systems aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met MBO Life Sciences, die de module op mbo-niveau ontwikkelden en inmiddels doorgevoerd hebben als een vast onderdeel van een keuzedeel. Daarnaast was INDYMO als leverancier betrokken en waren wij verantwoordelijk voor de leiding van dit ontwikkeltraject.

Uitreiking

CIV Water

In september 2017 werden de eerste onderwaterdronepilootbrevetten uitgereikt aan de studenten van MBO Life Sciences en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Lees hier het nieuwsbericht.

Deelname

De module Onderwaterdronepiloot wordt mede mogelijk gemaakt door MBO Life Sciences en Hogeschool Van Hall Larenstein. Wil je een vergelijkbaar traject ook voor jouw organisatie? Of wil je met ons samenwerken om een nieuwe cursus of opleiding te ontwikkelen?