De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

CIV Water in het nieuws!

30 januari 2020

Afgelopen twee maanden zijn drie artikelen verschenen over CIV Water.

Wij zijn Katapult, MBO Krant en Water Wereldwerk hebben prachtige artikelen geschreven over CIV Water en de Hybride Leeromgeving. Lees beide artikelen hieronder. Veel leesplezier!

MBO krant:

Februari 2020
Perfectioneren van samen leren.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een kenniscentrum voor mbo'ers in de watersector. Het richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman, door ontwikkeltrajecten vorm te geven samen met onderwijs en bedrijfsleven. Hoe ziet de aanpak eruit en wat kunnen andere scholen en regio's ervan leren? Projectmanager Pieter Hoekstra vertelt.

Lees verder

Artikel Wij Zijn Katapult:

‘We willen het mechanisme leren kennen’ Pieter Hoekstra – projectmanager CIV Water

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stelt in opdracht van het Ministerie van OCW geld beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs. Het doel is aantrekkelijker, eigentijds mbo-onderwijs met een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. In oktober 2019 zijn zeven PPS’en geselecteerd die in totaal 7,3 miljoen euro aan subsidie mogen ontvangen. Een daarvan is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) in Friesland.

Lees verder

Artikel Water Wereldwerk:

Hybride leeromgeving krijgt vorm in Leeuwarden

Landelijk is steeds meer aandacht voor het vernieuwen van het middelbaar beroepsonderwijs. Maar hoe doe je dat? Pieter Hoekstra, projectmanager van CIV Water, een projectorganisatie van ROC Friesland College, bouwt in Leeuwarden aan een hybride leeromgeving voor water gerelateerd onderwijs en -bedrijfsleven.

Lees verder

 

« Nieuwsoverzicht