De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Cursus Beheer en onderhoud watersystemen gestart

19 januari 2023

Van onze docent Reinout Groot

Op woensdag 18 januari startte de eerste groep van de cursus Beheer en onderhoud watersystemen. Het is een enthousiaste, gemotiveerde groep. De driedaagse cursus wordt door CIV Water verzorgd voor medewerkers van de waterschappen Noorderzijlvest en Drents Overijsselse Delta. Totaal zullen 40 medewerkers verdeeld over drie groepen de cursus volgen.

De eerste cursusdag ging over de taken van het waterschap en het zicht krijgen op je eigen werk, een stuk bewustwording. Henk Lomulder van waterschap Drents Overijsselse Delta was als bijzonder enthousiaste kenniswerker aanwezig met een mooi verhaal over kerntaken van het waterschap, wat er allemaal bij komt kijken en hoe dat werkt binnen de organisatie.

In de morgen behandelden we een stuk theorie met voorbeelden en vragen uit de praktijk. In de middag zijn we naar het Dwingelderveld geweest om zaken met eigen ogen te aanschouwen. Daar kregen we ook nog een spontaan verhaal over het waterbeheer in dat gebied van de boswachter die we daar tegenkwamen.

De tweede cursusdag gaat vooral in op KRW, ecologie en het werken met ecologische sleutelfactoren.

De derde cursusdag gaat over de gevolgen van de klimaatverandering en hoe de waterschappen zich daarop kunnen voorbereiden.

« Nieuwsoverzicht