De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Cursus waterkwaliteit en ecologie voor Wetterskip Fryslân van start!

29 oktober 2015

Op woensdag 28 oktober jl. is in de Johannes de Doperkerk op de WaterCampus de cursus Waterkwaliteit en ecologie voor Wetterskip Fryslân van start gegaan. Doel van de cursus is verbreding en verdieping van de kennis op het terrein van waterkwaliteit en ecologie. In de opleiding worden de doelen toegelicht voor waterkwaliteit en ecologie, zoals beschreven vanuit de Kaderrichtlijn Water. Hieronder vallen aspecten van beheer en onderhoud, inrichting, monitoring/analyse en wet- en regelgeving.

Samenwerking
De cursus waterkwaliteit en ecologie is in nauwe samenwerking tussen Wetterskip Fryslân en
CIV Water vormgegeven. De duur van de cursus is 10 dagen verdeeld over een periode van 9 maanden in een mix van theorie (4 dagen) en praktijk (6 dagen veldbezoek). In deze cursus worden Wetterskippers als meester/gezel ingezet om hun vakmanschap over te dragen aan collega’s. Hierbij worden ze didactisch ondersteund door CIV Water.

Cursusopbouw
De cursus bestaat uit 5 modules:

Module 1 Inleiding waterkwaliteit en ecologie

Module 2 Monitoring en analyse

Module 3 Wet- en regelgeving waterkwaliteit en ecologie

Module 4 Inrichting van watersystemen en kunstwerken mbt de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie.

Module 5 Beheer en onderhoud watersystemen en kunstwerken

We zijn gestart met twee groepen van twaalf deelnemers. Voor februari  en september 2016 staan de volgende groepen gepland. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Hoekstra via p.hoekstra@civwater.nl.

 

« Nieuwsoverzicht