De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

In het nieuws

Ondernemend Friesland:

Juli 2022
Mbo wateronderwijs in Leeuwarden is voorbeeld voor Europa

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) heeft vorig jaar van de Europese Commissie voor de tweede keer subsidie toegekend gekregen om hun programma uit te breiden. Het zogenaamde Erasmus+ programma geeft mbo-studenten de kans om over de landsgrenzen ervaringen op te doen. CIV Water heeft samen met Learning Hub Friesland het internationale programma voor mbo-studenten opgezet. OF sprak met twee betrokkenen: Erna van der Werff en Pieter Hoekstra.

Lees verder

H2o Waternetwerk:

8 maart 2022
Vakmanschap mbo’ers versterkt in Europees project

De Europese Unie heeft een bedrag van 4 miljoen euro toegekend aan een samenwerkingsproject voor het versterken van het vakmanschap van mbo’ers in de watersector. Hieraan doen regio’s uit vijf landen mee, waaronder Friesland. Studenten en professionals krijgen extra kansen om internationale ervaring op te doen.

Het initiatief heet Platform of Vocational Excellence Water (PoVe Water) en wordt vier jaar lang financieel ondersteund door de EU. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) en Learning Hub Friesland hebben dit platform opgebouwd onder de vlag van het Friesland College.

Lees verder

Friesland College:

20 mei 2021
Europese waardering voor internationalisering Friesland College

Voor mobiliteitsactiviteiten met de hoogst mogelijke kwaliteit heeft het Friesland College het Label of Excellence van E+ toegekend gekregen. Met dit nieuwe programma 2021-2027, de opvolger van Erasmus+ (2014-2020), zet de Europese Unie in op innovatie en internationalisering van onderwijs. Naast het stimuleren van stages en projecten met buitenlandse collega’s en studenten - onder normale omstandigheden - is het Friesland College al jaren betrokken bij veel Europese projecten.

Lees verder

Waterproof:

Januari 2021
The thinking hands of the water sector

The innovative solutions created every day at Watercampus Leeuwarden require practical implementation. Mbo [secondary vocational education] graduates play a key role here. In recent years, the Centre for Innovative Craftsmanship water (CIV Water) has emerged as a development platform for innovative secondary vocational Education in the water sector. What does CIV Water mean for education and the water sector? We asked CIV Water Programme manager Pieter Hoekstra five questions.

Lees verder

Ondernemend Friesland:

November 2020
De denkende handen van de watersector

Op de WaterCampus Leeuwarden werken bedrijven, onderwijs en studenten dagelijks aan innovatieve watertechnologische oplossingen. Oplossingen vragen ook om praktische uitvoering. Mbo’ers hebben hierin een sleutelpositie. Op de WaterCampus ontpopte het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) zich afgelopen jaren tot ontwikkelplaats voor vernieuwend mbo-onderwijs binnen de watersector. Programmamanager Pieter Hoekstra: “Met CIV Water zetten wij in op de ontwikkeling van student en werkende mbo’ers tot excellent vakman binnen de watersector.”

Lees verder

Neth-ER:

25 juni 2020
Uitgelicht: project Pove Water – Nordwin & Friesland College

Neth-ER neemt u de komende tijd mee voor een blik achter de schermen bij een bijzonder Europees project van één van onze leden of hun achterban. Deze keer is het project Pilot Platform of Vocational Excellence Water aan de beurt. Voor dit project dat zich richt op het opleiden van de excellente watervakman, wordt 1 miljoen euro aan subsidie ontvangen uit het Erasmus+ programma. Wat is het verhaal achter dit project? Wat zijn de beoogde doelstellingen en welke kansen en uitdagingen komen daarbij kijken?  

Lees verder

MBO krant:

Februari 2020
Perfectioneren van samen leren.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een kenniscentrum voor mbo'ers in de watersector. Het richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman, door ontwikkeltrajecten vorm te geven samen met onderwijs en bedrijfsleven. Hoe ziet de aanpak eruit en wat kunnen andere scholen en regio's ervan leren? Projectmanager Pieter Hoekstra vertelt.

Lees verder

Wij Zijn Katapult:

Januari 2020
‘We willen het mechanisme leren kennen’ Pieter Hoekstra – projectmanager CIV Water

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stelt in opdracht van het Ministerie van OCW geld beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs. Het doel is aantrekkelijker, eigentijds mbo-onderwijs met een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. In oktober 2019 zijn zeven PPS’en geselecteerd die in totaal 7,3 miljoen euro aan subsidie mogen ontvangen. Een daarvan is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) in Friesland.

Lees verder

Water Wereldwerk:

December 2019
Hybride leeromgeving krijgt vorm in Leeuwarden

Landelijk is steeds meer aandacht voor het vernieuwen van het middelbaar beroepsonderwijs. Maar hoe doe je dat? Pieter Hoekstra, projectmanager van CIV Water, een projectorganisatie van ROC Friesland College, bouwt in Leeuwarden aan een hybride leeromgeving voor water gerelateerd onderwijs en -bedrijfsleven.

Lees verder

Ondernemend Fryslan

December 2019
Leeuwarder kenniscentrum leidend in de ontwikkeling van de excellente vakman in de watertechnologie

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector. Centraal staat de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot ‘wendbaar vakman’ door het vormgeven van ontwikkeltrajecten in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Projectmanager Pieter Hoekstra geeft tekst en uitleg.

Lees verder

Kijk op  het Noorden

December 2019
Leeuwarder kenniscentrum leidend in de ontwikkeling van de excellente vakman in de watertechnologie

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector. Centraal staat de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot ‘wendbaar vakman’ door het vormgeven van ontwikkeltrajecten in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Projectleider Pieter Hoekstra geeft tekst en uitleg.

Lees verder

SER Magazine

September 2019
Verbinding in de watersector

Onderwijsinstellingen en werkgevers hebben elkaar hard nodig, maar weten elkaar niet atlijd te vinden. In de watersector zorgt het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water voor de verbiding, met name op mbo-niveau. 'Verschil in tempo is de grootste uitdaging'. 

Lees verder

Leeuwarder Courant

September 2019
WaterCampus Leeuwarden: Europese watertechhub. 

De naam en faam van WaterCampus Leeuwarden groeide de afgelopen jaren hard in Nederland. En ook internationaal ziet men de ze campus inmiddels als een schoolvoorbeeld. Innovatieve onderzoekers en ondernemers worden er geholpen om hun ideeen snel naar de markt te brengen. Wat is het nu precies, die WaterCampus? Wie zitten er en wat hebben ze de wereld te bieden? In vogelvlucht, een overzicht van de belangrijkste pijlers.

Lees verder

Leeuwarder Courant

Oktober 2019
Steun voor 'Watervakman' van de toekomst

Het ministerie van Onderwijs en de Europese Unie zijn lovend over Friese inspanningen om vaklieden voor de watertechnologie op te leiden. Ze geven beide 1 miljoen euro steun. 

Lees verder

SER voorbeelden

CIV Water richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman in de watersector.
Regio: Noord

Lees verder

Het Waterschap

Mei 2018
Uitgelicht: HRM en opleiden. Cursus Watersysteembeheer
'We brengen het leren naar de mensen.'

Waterschap Drents 0verijsselse Delta organiseert samen met het Centrum voor lnnovatief Vakmanschap en Water (ClV) vierdaagse cursussen over het watersysteembeheer voor waterschapsvaklieden, medewerkers onderhoud,  muskusrattenbestrijders en peilbeheerders. Laagdrempelige cursussen, waarmee we het leren naar de mensen brengen.

Lees verder

Ondernemend Fryslan

December 2019
Op weg  naar Wendbaar Vakmanschap

‘Toen we begonnen was de vraag: ‘zorg dat er voldoende mensen met een diploma op de markt komen’. Maar de afgelopen jaren bleek de behoefte te wijzigen. Het bedrijfsleven wil flexibiliteit. Mensen die vakkennis hebben, maar die ook weten hoe je permanent aan die kennis werkt. Door te delen; samen te werken met anderen. Dat vergt van alle betrokkenen een andere benadering van werken’. Onderwijs zo goed mogelijk laten matchen met de behoefte van het bedrijfsleven; het is een hot item. Succes ligt besloten in een andere manier van denken. OF sprak met Marcel van der Horst (directeur) en Pieter Hoekstra (projectmanager) van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) water. Het traditionele rollenpatroon van student, docent en werknemer gaat over de kop, zo leerden we. Een relaas over ‘wendbaar vakmanschap.’

Lees verder