De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

In het nieuws

MBO krant:

Februari 2020
Perfectioneren van samen leren.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een kenniscentrum voor mbo'ers in de watersector. Het richt zich op de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot wendbaar vakman, door ontwikkeltrajecten vorm te geven samen met onderwijs en bedrijfsleven. Hoe ziet de aanpak eruit en wat kunnen andere scholen en regio's ervan leren? Projectmanager Pieter Hoekstra vertelt.

Lees verder

Wij Zijn Katapult:

Januari 2020
‘We willen het mechanisme leren kennen’ Pieter Hoekstra – projectmanager CIV Water

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stelt in opdracht van het Ministerie van OCW geld beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs. Het doel is aantrekkelijker, eigentijds mbo-onderwijs met een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. In oktober 2019 zijn zeven PPS’en geselecteerd die in totaal 7,3 miljoen euro aan subsidie mogen ontvangen. Een daarvan is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) in Friesland.

Lees verder

Water Wereldwerk:

December 2019
Hybride leeromgeving krijgt vorm in Leeuwarden

Landelijk is steeds meer aandacht voor het vernieuwen van het middelbaar beroepsonderwijs. Maar hoe doe je dat? Pieter Hoekstra, projectmanager van CIV Water, een projectorganisatie van ROC Friesland College, bouwt in Leeuwarden aan een hybride leeromgeving voor water gerelateerd onderwijs en -bedrijfsleven.

Lees verder

Ondernemend Fryslan

December 2019
Leeuwarder kenniscentrum leidend in de ontwikkeling van de excellente vakman in de watertechnologie

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector. Centraal staat de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot ‘wendbaar vakman’ door het vormgeven van ontwikkeltrajecten in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Projectmanager Pieter Hoekstra geeft tekst en uitleg.

Lees verder

Kijk op  het Noorden

December 2019
Leeuwarder kenniscentrum leidend in de ontwikkeling van de excellente vakman in de watertechnologie

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) is een innovatief kenniscentrum voor mbo’ers in de watersector. Centraal staat de ontwikkeling van jongeren én werkenden tot ‘wendbaar vakman’ door het vormgeven van ontwikkeltrajecten in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Projectleider Pieter Hoekstra geeft tekst en uitleg.

Lees verder

SER Magazine

September 2019
Verbinding in de watersector

Onderwijsinstellingen en werkgevers hebben elkaar hard nodig, maar weten elkaar niet atlijd te vinden. In de watersector zorgt het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water voor de verbiding, met name op mbo-niveau. 'Verschil in tempo is de grootste uitdaging'. 

Lees verder

Leeuwarder Courant

September 2019
WaterCampus Leeuwarden: Europese watertechhub. 

De naam en faam van WaterCampus Leeuwarden groeide de afgelopen jaren hard in Nederland. En ook internationaal ziet men de ze campus inmiddels als een schoolvoorbeeld. Innovatieve onderzoekers en ondernemers worden er geholpen om hun ideeen snel naar de markt te brengen. Wat is het nu precies, die WaterCampus? Wie zitten er en wat hebben ze de wereld te bieden? In vogelvlucht, een overzicht van de belangrijkste pijlers.

Lees verder

Leeuwarder Courant

Oktober 2019
Steun voor 'Watervakman' van de toekomst

Het ministerie van Onderwijs en de Europese Unie zijn lovend over Friese inspanningen om vaklieden voor de watertechnologie op te leiden. Ze geven beide 1 miljoen euro steun. 

Lees verder

Het Waterschap

Mei 2018
Uitgelicht: HRM en opleiden. Cursus Watersysteembeheer
'We brengen het leren naar de mensen.'

Waterschap Drents 0verijsselse Delta organiseert samen met het Centrum voor lnnovatief Vakmanschap en Water (ClV) vierdaagse cursussen over het watersysteembeheer voor waterschapsvaklieden, medewerkers onderhoud,  muskusrattenbestrijders en peilbeheerders. Laagdrempelige cursussen, waarmee we het leren naar de mensen brengen.

Lees verder

Ondernemend Fryslan

December 2019
Op weg  naar Wendbaar Vakmanschap

‘Toen we begonnen was de vraag: ‘zorg dat er voldoende mensen met een diploma op de markt komen’. Maar de afgelopen jaren bleek de behoefte te wijzigen. Het bedrijfsleven wil flexibiliteit. Mensen die vakkennis hebben, maar die ook weten hoe je permanent aan die kennis werkt. Door te delen; samen te werken met anderen. Dat vergt van alle betrokkenen een andere benadering van werken’. Onderwijs zo goed mogelijk laten matchen met de behoefte van het bedrijfsleven; het is een hot item. Succes ligt besloten in een andere manier van denken. OF sprak met Marcel van der Horst (directeur) en Pieter Hoekstra (projectmanager) van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) water. Het traditionele rollenpatroon van student, docent en werknemer gaat over de kop, zo leerden we. Een relaas over ‘wendbaar vakmanschap.’

Lees verder