Cursus beheer en onderhoud watersystemen afgerond

03-04-2023

Cursus beheer en onderhoud watersystemen afgerond

Woensdag 22 maart was de laatste dag van de cursus ‘Beheer en Onderhoud Watersystemen’. De driedaagse cursus is drie keer aangeboden voor totaal 40 medewerkers van de waterschappen Noorderzijlvest en Drents Overijsselse Delta. In deze drie dagen zijn verschillende zaken aan bod gekomen, elke keer met eerst een stuk uitleg en theorie en dan gevolgd door een opdracht in de praktijk.

Van onze docent Reinout Groot.

De eerste dag

CIV Water

De eerste cursusdag ging over de taken van het waterschap en het zicht krijgen op je eigen werk, een stuk bewustwording. Henk Lomulder van waterschap Drents Overijsselse Delta heeft als ervaren professional goede informatie gegeven aan de cursisten. Het blijkt op zo’n dag dat er nogal wat veranderd voor de medewerkers van het waterschap. Er komt van alles op hen af en dat veroorzaakt de nodige dilemma’s. Ga je voor water of voor natuur? Wat zijn de verschillende belangen, enz.

Dag twee

CIV Water

Op de tweede cursusdag ging het voornamelijk over ecologie, Kaderrichtlijn Water en ecologische sleutelfactoren. Berber de Jong van waterschap Noorderzijlvest had hier een belangrijke rol. We hebben mooie dingen gezien langs het Oostervoortsche Diep en de cursisten hebben een plan bedacht om een andere waterloop ecologisch in te richten. Ook hier weer het dilemma van de Kaderrichtlijn water aan de ene kant en het zorgen voor voldoende waterafvoer en wateraanvoer aan de andere kant.

Dag drie

CIV Water

De derde dag ging over de gevolgen van klimaatverandering. Na uitleg over klimaat en deltascenario’s heeft Martin van der Maar van waterschap Noorderzijlvest het gehad over klimaatadaptatie. We hebben op de fiets twee wijken in Groningen bezocht. Waarschijnlijk heeft het aan het klimaat gelegen dat we tijdens het fietsen veel regen hebben gehad. We hebben één wijk bezocht waar al wat maatregelen zijn genomen en een andere wijk waar de cursisten zelf een plan mochten bedenken om deze klimaatrobuust te maken.

CIV Water

De cursisten hebben de cursus over het algemeen als positief ervaren. Vooral de inzet van ervaren professionals van de waterschappen pakte goed uit. Ook het feit dat er deelnemers van twee waterschappen aanwezig waren had een positieve uitwerking. Er zijn zaken uitgewisseld en mooie contacten gelegd.