Diploma uitreiking bbl-opleiding

01-07-2021

Diploma uitreiking bbl-opleiding

Op 30 juni jl. ontvingen zes studenten hun diploma van de bbl-opleiding Beheer buitenruimte niveau 4 in het Biosintrum te Oosterwolde. De groep bestond uit medewerkers van verschillende waterschappen en gemeenten. Deze praktische opleiding heeft niet alleen veel kennis en vaardigheden opgeleverd maar ook een ontwikkeling als mens. Zo noemde docent Reinout Groot bijvoorbeeld dat iemand binnengekomen was als scholier, maar nu de zaal vertrekt als medewerker. Ook was er een student die de hele groep toesprak, maar dit bij de start absoluut niet had gedurfd. Dat deze opleiding naar meer smaakt blijkt dat een student doorgaat naar het hbo. Twee studenten van Waterschap Noorderzijlvest hebben vanaf de start deze nieuwe opleiding gevolgd. Ze zijn drie jaar met deze opleiding bezig geweest, eerst met niveau 3 en nu met niveau 4.

Groot compliment voor allemaal!