Feest! CIV Water heeft de projectfase succesvol afgerond!

25-01-2018

Feest! CIV Water heeft de projectfase succesvol afgerond!

Afgelopen januari heeft de auditcommissie CIV Water een positief advies gegeven over verzelfstandiging. Uit de afgenomen interviews onder de partners van CIV Water bleek dat zij zeer enthousiast zijn over de inzet van het CIV. Platform Beta Techniek gaf een grote blijk van waardering over wat CIV Water, in samenwerking met haar partners, de afgelopen 5 jaar heeft bereikt. CIV Water is nu een gewaardeerd onderdeel van het Friesland College dat nauw samenwerkt met MBO Life Sciences.

De doelstellingen van CIV Water voor de komende jaren zijn positief ontvangen. In de toekomst gaat CIV Water door met het stimuleren van innovatief onderwijs in co creatie met het werkveld en onderwijspartners. De primaire doelstelling van CIV Water is het verder ontwikkelen van het concept Wendbaar Vakmanschap zowel binnen de waterbedrijven als binnen mbo-instellingen.