Hoe is het met de bbl-opleiding? Vissen, vismigratie, vistrappen, ….

03-10-2020

Hoe is het met de bbl-opleiding? Vissen, vismigratie, vistrappen, ….

Door: Reinout Groot, docent opleiding Waterbeheer

Op woensdag 2 oktober hebben de deelnemers van de opleiding Waterbeheer een gastles gehad van Gerit Jan van Dijk, Ecoloog bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Docent Reinout Groot vertelt.

In de ochtend hebben we veel informatie gehad over alles wat te maken heeft met het onderwaterleven in watersystemen en hoe je dit kunt (moet) verbeteren in verband met de Kader Richtlijn Water. Heel veel informatie gehad over vissoorten, vismigratie, leefwijze van vissen en onderwaterfauna, en wat we er aan kunnen doen om watersystemen te kunnen verbeteren.

We hebben gezien dat met (her)inrichting van gebieden, het aanleggen van vistrappen en het aanpassen van het beheer, veel van de watersystemen verbeterd kunnen worden. We hebben ook gezien dat ons land zo is ingericht dat in bepaalde gebieden bijna geen verbetering is te behalen.

In de middag hebben we drie verschillende vistrappen bezocht. Ook dit zorgt er voor dat er een besef gaat groeien bij de deelnemers dat er wel iets moet veranderen.

Een mooie leerzame dag..