Innovatie- & Arbeidsmarktoplossingen bij Groene Transitie

03-06-2024

Op donderdag 30 mei vond een belangrijk evenement plaats op WaterCampus Leeuwarden, waarbij zo’n 60 vertegenwoordigers uit zowel het bedrijfsleven als het onderwijs bijeenkwamen. Het betrof het event ‘Innovatie- & Arbeidsmarktoplossingen bij Groene Transitie’, georganiseerd door het consortium ‘Opschaling PPS – Groene Transitie in Water, Chemie & Food’. Dit consortium, bestaande uit vijf Publiek Private Samenwerkingsverbanden, bundelt de krachten om innovatie- en arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken.

Door middel van samenwerking, kennisdeling en het leggen van dwarsverbanden in grondstoffen, energie en circulariteit, streeft het consortium naar een sterke, gezamenlijke groene transitie. Het evenement bood een platform voor het presenteren van inspirerende voorbeeldprojecten en het faciliteren van workshops om te komen tot relevante oplossingen.

Het consortium Opschaling PPS bestaat uit CEW, CIV Water, Green Pac, Bakery Sweets Center en Werkend Vakmanschap in Lerende Organisaties.

Vanuit ‘de groene transitie’ gaan we als CIV Water bezig met verschillende projecten om deze doelstellingen te behalen. Denk hierbij aan het opzetten van learning communities, traineeships, de ontwikkeling van microcredentials en het mede-organiseren van de Week van de Regio. Dit is slechts het begin; er staan nog veel innovatieve projecten op de planning onder deze subsidie. We kijken er enorm naar uit om samen met alle betrokkenen deze groene transitie te realiseren!