Internationale Projectweken Water 2023 een groot succes!

09-10-2023

Internationale Projectweken Water 2023

Van 18 tot 29 september vonden de internationale projectweken water plaats in Leeuwarden, Nederland. Dit evenement bracht studenten en docenten uit Tsjechië, Letland, Estland, Malta en Nederland samen. Internationale studenten werkten samen met Nederlandse studenten van MBO Life Sciences in Leeuwarden om te leren over waterecologie, watervervuiling, waterkwaliteitstesten, wet- en regelgeving en waterzuivering. Tijdens de projectweken hebben de deelnemers verschillende excursies gemaakt en waren ze erg enthousiast en betrokken bij het project. Ze hebben onder andere analyses uitgevoerd op het Kameleoneiland in Terherne, een bezoek gebracht aan het Woudagemaal en een rondleiding gekregen bij de rioolwaterzuivering van Grou.

Freya Gobby, communicatiemedewerker van CIV Water, deelde haar positieve ervaring: “De projectweken waren opnieuw succesvol. Ik was betrokken bij de organisatie van de eerste internationale projectweken en het was goed om te zien dat de studenten en docenten nog steeds even enthousiast waren. De leerlingen waren geïnteresseerd en vonden het leuk om van elkaar te leren. Want, hoe lossen andere landen problemen op met betrekking tot water? We hopen dat dit project studenten en docenten stimuleert om internationaal te denken en mogelijkheden te zien voor stages in het buitenland. Elk land heeft unieke wateruitdagingen, dus internationale ervaring is waardevol voor een carrière in de watersector.”

Simon Feersma-Hoekstra, rode draad docent vanuit Aeres en MBO Life Sciences, kijkt er positief op terug: “De PoVE Waterweken waren dit keer uniek omdat we voor het eerst met twee groepen moesten werken. In totaal waren er bijna 40 deelnemers! Dit zorgde wel voor een complexere planning. Ook moesten er extra mini-waterzuiveringsinstallaties worden gebouwd. Grote dank aan Aize Tolsma, beheerder van her Waterapplicatiecentrum, en de mensen om hem heen die dit voor elkaar hebben gekregen. Door de flexibiliteit en inzet van een grote groep mensen is het allemaal prima verlopen. Veel blije gezichten en zeker voor herhaling vatbaar.”

Dankzij samenwerkingen met regionale partners zoals Firda, Vitens, Wetterskip, Learning Hub Friesland en Wij Zijn Katapult, waren deze twee weken zeer waardevol. We kijken uit naar verdere ontwikkelingen en groei van dit succesvolle Vocational Excellence-platform.