Kennisuitwisseling Waterlaboratorium Noord

13-11-2017

Kennisuitwisseling Waterlaboratorium Noord

Op 2 en 18 oktober hebben Marcel van der Horst en Tiny Kuiken van CIV Water twee workshops voor Waterlaboratorium Noord (WLN) begeleid. De belangrijkste doelstelling is het verder ontwikkelen van didactische vaardigheden en die inzetten ten behoeve van kennisoverdracht, voordat zij binnen enkele jaren met pensioen gaan.

De workshop leidde ook tot vragen aan het management. Aan wie wordt onze kennis overgedragen? Hoe ver is de organisatie met strategische personeelsplanning? Wat betekent dit voor de houding van collega’s die achterblijven in de organisatie? Vragen die het management van WLN al bezig houden. Daarom is er reeds gestart met het inventariseren van gecentraliseerde kennis en het in kaart brengen van pensioen gerechtigde leeftijden. Belangrijk hierin is ook dit te spiegelen aan de toekomstige benodigde kennis binnen het bedrijf.

Door het organiseren van de workshops wil WLN haar werknemers klaarstomen voor de toekomstig benodigde kennisoverdracht. Immers moeten de werknemers te zijner tijd ook over de vaardigheden beschikken om dit te bewerkstelligen.

Middels een aantal individuele coachingsgesprekken wordt ook op korte termijn al uitvoering gegeven aan de kennisuitwisseling. Zo blijft het gesprek niet beperkt tot het moment van de workshops, maar vormt het ook het begin van de bijdrage aan de cultuurverandering waar WLN voor staat.