Keuzedelen Toekomstbestendig Waterbeheer en Drinkwatertechniek geaccrediteerd

16-01-2018

Keuzedelen Toekomstbestendig Waterbeheer en Drinkwatertechniek geaccrediteerd

Donderdag 4 januari zijn de keuzedelen Toekomstbestendig Waterbeheer en Drinkwatertechniek geaccrediteerd door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). CIV Water heeft samen met diverse partners deze keuzedelen ontwikkeld, omdat er vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs vraag was naar opleidingen in deze richtingen.

Toekomstbestendig Waterbeheer

CIV Water

Het keuzedeel Toekomstbestendig Waterbeheer specialiseert de student zich in klimaat en klimaatmodellen en de gevolgen voor waterbeheer. Hij bereidt zich voor op werk in de watersector bijvoorbeeld bij een waterschap of hoogheemraadschap. Dit keuzedeel werd ontwikkeld in samenwerking met Nordwin College, MBO Life Sciences, Wetterskip Fryslân, Waterschap Rivierenland, Helicon Opleidingen, AOC Terra, AOC Oost en IPC Groene Ruimte, AOC.

Drinkwatertechniek

CIV Water

Het keuzedeel Drinkwatertechniek richt zich op de zuivering en winning bij drinkwaterbedrijven. Aandacht is er vooral voor watertechnische aspecten en voor specifieke technische onderdelen. Dit keuzedeel werd samen met Vitens ontwikkeld.