Ondertekening prestatiecontracten partners CIV Water

02-02-2015

Ondertekening prestatiecontracten partners CIV Water

Op maandag 2 februari jl. zijn de primaire partners van CIV Water bijeen geweest in de Tunmanswente in Cornjum. Tijdens deze bijzondere stuurgroepbijeenkomst is het jaarplan 2015 geaccordeerd en zijn de individuele prestatiecontracten ondertekend. Het jaarplan is in nauw overleg met de partners opgesteld en geeft richting aan de koers van CIV Water in 2015. De partners dragen actief bij aan kennisontwikkeling en –deling en willen intensief met CIV Water samenwerking om eigen medewerkers te scholen.

Met elke partner is een prestatiecontract voor het jaar 2015 vastgesteld waarin de samenwerking met CIV Water is vormgegeven. Friesland College, Nordwin College, mbo Life Sciences, hbo Life Science, Wetterskip Fryslan, Vitens, Waterschap Noorderzijlvest en WLN spraken met het ondertekenen hun vertrouwen uit in CIV Water.