Professionals uit Estland en Letland delen kennis in Leeuwarden

09-11-2023

Tijdens de Internationale Projectweek Water voor Professionals kwamen verschillende vakmensen bijeen uit Estland en Letland.

De professionals bezochten deze week onder anderen de RWZI in Leeuwarden waar ze een presentatie en een rondleiding kregen. Ook kregen ze de kans om hands-on ervaringen op te doen. Tijdens de presentatie over afvalwater door Bonnie Bult kwam een interessant punt naar voren: hoe duurder je huis, hoe hoger je waterschapsbelasting – iemand in het publiek merkte geestig op: “Dus, rijke mensen poepen meer!” Bonnie verduidelijkte dat deze correlatie is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het eigendom; hoe duurder het huis, hoe zwaarder de belastingdruk. Deze luchtige uitwisseling voegde een plezierige dimensie toe aan de bijeenkomst bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Op woensdag stond een excursie naar Vlieland op de planning. Peter Sjoerdsma gaf een presentatie en rondleiding bij een productiefaciliteit van Vitens op de Vuurboetsduin. Ook mochten de professionals mee met de Vliehors Expres. Donderdag keerden ze terug naar Amsterdam om kennis op te doen tijdens de Aqua Tech-conventie.

Het is fantastisch om te zien dat professionals uit verschillende landen samenkomen en inzichten uitwisselen. We zijn dankbaar voor iedereen die betrokken was bij deze week. In het bijzonder Wetterskip Fryslân en Vitens.