Start verduurzaming CIV Water

28-09-2017

Start verduurzaming CIV Water

De projectfase CIV Water rondt eind 2017 af. In de aanloop naar deze mijlpaal is CIV Water intensief in gesprek met haar primaire partners. In Eernewoude vond op 28 september de aftrap plaats voor de afronding projectfase en de start in 2018. Het herijken van de missie, de toegevoegde waarde en hoe te verduurzamen zijn bij deze sessie aan bod gekomen. De uitkomsten worden meegenomen in de gesprekken met de leden van de Raad van Advies.