De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Partners van CIV Water

Founding Partners

          

CIV Water is opgezet vanuit de wens om onderwijs en bedrijfsleven beter te laten samenwerken bij het opleiden van vakmensen. MBO Life Sciences (samenwerking tussen Friesland College en Nordwin College), Wetterskip Fryslân, Vitens en WLN vormen de grondleggers van CIV Water. Ze werken al vele jaren samen aan de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs.

Partners

Bedrijven waarmee CIV Water samen werkt:

        

      

           

     

  

 

Onderwijsinstellingen waarmee CIV Water samen werkt:

     

    

   

 

Ontwerptafel Water

Onderstaand een schematisch schema hoe de partners met elkaar verbonden zijn.