De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Partners van CIV Water

Founding Partners

CIV Water is opgezet vanuit de wens om onderwijs en bedrijfsleven beter te laten samenwerken bij het opleiden van vakmensen. MBO Life Sciences, Wetterskip Fryslân, Vitens en WLN vormen de grondleggers van CIV Water. Ze werken al vele jaren samen aan de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs.

Partners

CIV Water werkt samen met watergerelateerde organisaties als: Vitens, Wetterskip Fryslân, WLN, Waterschap Noorderzijlvest, CEW, Wetsus, Water Alliance, Waterapplicatiecentrum, Waterschap Rivierenland, Landustrie, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Kelstein en Waterstromen.

Onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij het vormgeven van watergerelateerd onderwijs zijn: MBO Life Sciences, Friesland College, Nordwin College, Noorderpoort, AOC de Groene Welle, AOC Oost, Terra, ROC Rivor, Helicon Opleidingen, Deltion College, IPC Groene Ruimte en Clusius College.