De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Tweede ronde `Waterkwaliteit en Ecologie`bij Wetterskip Fryslan van start

21 maart 2016

Op woensdag 16 maart jl. is de tweede ronde van de opleiding waterkwaliteit en ecologie gestart voor medewerkers van Wetterskip Fryslân. Dit maatwerktraject is in nauwe samenwerking met experts vanuit het Wetterskip opgezet en wordt grotendeels verzorgd door eigen kenniswerkers. CIV Water ondersteunt de kenniswerker(s) op didactisch vlak en verzorgt aanvullende lessen.

De studenten zijn afkomstig uit verrschillende clusters. Zij hebben allen vanuit hun functie op diverse wijze te maken met waterkwaliteit en ecologie. De verbreding en verdieping van het kennisniveau draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW). De belangstelling binnen Wetterskip Fryslân voor deze opleiding is groot. In totaal worden nu 48 mensen opgeleid. Bovendien is er interesse in een derde ronde.

 

« Nieuwsoverzicht