De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Waterkwantiteit afgerond

15 juni 2022

Maandag 13 juni was de afsluiting van de cursus Waterkwantiteit voor Wetterskip Fryslân. Deze vond plaats bij het Woudagemaal in Lemmer. De cursus was bedoeld voor nieuwe rayonbeheerders en andere geïnteresseerden. Het was ook mogelijk voor Wetterskip collega’s losse modules te volgen. Sommige medewerkers van het Wetterskip wilden uit interesse meer van bepaalde modules zoals ‘Watersysteembeheer’ weten, terwijl andere geïnteresseerden de cursus als basis gebruikten om door te groeien tot rayonbeheerder.

De cursus is in april 2021 digitaal gestart, maar zodra het kon werden de lessen fysiek in het veld of op locatie aangeboden. Het was een grote hechte groep, met collega’s uit verschillende vakgebieden, zoals Onderhoud, Exotenbestrijding, Laboratorium, Vergunningverlening en Rayonbeheer. Zo werd er niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar geleerd. Lesstof werd gegeven door kenniswerkers, die ook zelf bij Wetterskip Fryslân werkzaam zijn en alle ins & outs van bepaalde zaken weten. De cursus werd begeleid door een docent van MBO Life Sciences.

Alle deelnemers: van harte gefeliciteerd met het afronden van de cursus!

« Nieuwsoverzicht