De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

BBL-opleiding Beheer Buitenruimte 2.0

De (water)wereld verandert. Verander je mee?!

Nederland leeft duurzaam met de natuur & het milieu, maar dat gaat niet vanzelf. Bijna dagelijks is het klimaat in het nieuws: de gevolgen van de klimaatverandering en wateroverlast door clusterbuien. Hoge waterstanden afgewisseld met perioden van droogte, de bodemdaling als gevolg van gas- en oliewinning gecombineerd met zeespiegelstijging. Kortom: de natuur in Nederland heeft veel te verduren. Dit vraagt om vakmanschap bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte. 

KENNIS EN ERVARING OPDOEN

De komende jaren gaat er veel veranderen in ons land om dit veilig, bereikbaar en duurzaam te houden. Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen staan voor deze uitdaging. Hiervoor zijn vakmensen nodig die in het veld staan en die weten wat er van hen wordt verwacht. De deelnemer leert in deze opleiding een wendbare houding aannemen, waarmee hij klaar is voor de veranderende toekomst!

Meer informatie

Ben je geinteresseerd? 

Kijk hier voor meer informatie over Beheer Buitenruimte 2.0 niveau 3.
Kijk hier voor meer informatie over niveau 4. 

De bbl-opleiding was eerst 'Waterbeheer'. In 2019 werd de naam gewijzigd naar Beheer Buitenruimte 2.0. 

De bbl-opleiding is samen met onderstaande partners ontwikkeld: