Keuzedelen

CIV Water

Keuzedelen

  • Langlopend
  • Studenten
  • Terugkerend
Neem contact op

Keuzedelen

Met onze ontwikkeltrajecten helpen wij mbo-studenten om praktisch voorbereid te zijn op hun uiteindelijke overgang van school naar werk. Door samen te werken met docenten uit het onderwijs en professionals uit de praktijk, kunnen studenten tijdens de studie al praktijkervaring opdoen die aansluit bij de behoeften van het werkveld. Om deze praktijkervaring te bieden, hebben wij verschillende keuzedelen ontwikkeld. Deze keuzedelen bieden studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in een verbredend of verdiepend keuzedeel binnen hun mbo-opleiding.

CIV Water

Toekomstbestendig waterbeheer

Water- en hoogheemraadschappen zoeken toekomstige wendbare vakmensen die samenwerken om veilig en schoon water te garanderen. In dit keuzedeel leren studenten over het klimaat en klimaatveranderingen en wat de gevolgen hiervan zijn op het waterbeheer. Na afronding hebben ze kennis over alle aspecten die horen bij toekomstigbestendig waterbeheer en zijn ze in staat hierover advies te geven.

Meer informatie
CIV Water

Drinkwatertechniek

De watertechnologiesector innoveert op een hoog tempo. Dit keuzedeel richt zich op drinkwatertechniek en biedt verbredende kennis over het winnen en zuiveren van drinkwater en de technische aspecten daarvan. De studenten doen kennis op over het bewaken van het proces, het oplossen van storingen, bewerkingstechnieken en de kwaliteit van water.

Meer informatie
CIV Water

Afvalwater

De wet- en regelgeving voor het zuiveren van afvalwater wordt steeds meer aangescherpt. De studenten leren alles over de verschillende processtappen en krijgen diepgaande kennis van het afvalwaterzuiveringsproces. Wanneer dit keuzedeel is afgerond, zijn de studenten in staat om een rol te spelen in het beheren en controleren van het zuiveringsproces. Daarnaast hebben zij kennis van de bedreigingen en uitdagingen voor afvalwatersystemen.

Meer informatie
CIV Water

Waterkwaliteit

Waterschaarste wordt een steeds groter probleem terwijl water onze belangrijkste behoefte is. In dit keuzedeel leren de studenten over de kwaliteitseisen van verschillende soorten water en hoe deze te beoordelen en te verbeteren. Dit wordt gedaan door verdiepende en verbredende kennis op te doen over onder andere chemische, microbiologische en ecologische analyses. Daarnaast leren de studenten over wet- en regelgeving omtrent water, het waterzuiveringsproces en nieuwe analysemethoden en -technieken.

Meer informatie

Keuzedeel starten

De keuzedelen hebben wij ontwikkeld in samenwerking met MBO Life Sciences en diverse deelnemende bedrijven en scholen. Wil je als organisatie een keuzedeel afnemen? Of wil je met ons samenwerken om een nieuw keuzedeel te ontwikkelen?

Relevante trajecten

CIV Water
Drones
CIV Water
Milieuadviesbureau