Beheer en onderhoud vispassages

CIV Water

Beheer en onderhoud vispassages

  • Afgerond
  • Cursus
  • Professionals
  • Vispassages

Beheer en onderhoud vispassages

In 2017 werd de cursus Beheer en onderhoud vispassages georganiseerd. Wetterskip Fryslân wilde muskusrattenvangers en medewerkers onderhoud in één dag bekendmaken met vispassages. Het waterschap heeft veel vispassages, maar niemand is verantwoordelijk voor het monitoren ervan. Omdat er steeds minder muskusratten gevangen worden, krijgen muskusrattenvangers het monitoren als taak erbij.

Het doel van de cursus was het vergroten van inzicht in de werking van de aangelegde vispassages. Wat is er eigenlijk nodig om de vispassage zo optimaal mogelijk te laten werken? Ook wilden ze dat de deelnemers van de cursus ervaring opbouwden op het gebied van vispassages en van elkaar leerden.

Aan het eind van de cursus konden deelnemers onder andere de verschillende vispassages in het gebied van Wetterskip Fryslân toelichten en uitleggen wat de voorwaarden zijn waaronder vis de vistrap kan passeren.

De cursus duurde één dag, waarvan een dagdeel bestemd was voor de theorie en een dagdeel een excursie was.

Meer informatie

Beheer en onderhoud vispassages wordt mede mogelijk gemaakt door Wetterskip Fryslân. Wil je een vergelijkbaar traject ook voor jouw organisatie? Of wil je met ons samenwerken om een nieuwe cursus of opleiding te ontwikkelen?

Relevante trajecten

CIV Water
Masterclasses
CIV Water
Waterbeheer voor natuurbeheerders