Waterbeheer voor natuurbeheerders

CIV Water
  • Afgerond
  • Cursus
  • Professionals
  • Waterbeheer

Waterbeheer voor natuurbeheerders

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea wilden samen met Wetterskip Fryslân een cursus Waterbeheer voor natuurbeheerders opzetten. CIV Water is daartoe gevraagd de regie te nemen op het organiseren van deze driedaagse cursus. Waterbeheerders en natuurbeheerders hebben een ander perspectief op waterberging. Een van de doelen van de cursus is daarom ook de samenwerking tussen de partijen te bevorderen en te versterken binnen de werkorganisaties en tussen de organisaties onderling.
Deze cursus is bedoeld voor beheerders die onder andere verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse waterbeheer van het terrein. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor projectmedewerkers, ecologisch medewerkers, adviseurs en uitvoerders/veldmedewerkers. Zij leren welke praktische en technische mogelijkheden er zijn om een natuurterrein waterhuishoudkundig zo goed mogelijk te (her)inrichten en te beheren. Ook leren deelnemers elkaar te informeren over doelen en voorwaarden van waterbeheer. Ze leren vaktermen te begrijpen en legenda’s bij kaarten te lezen.

CIV Water

De cursus bestaat uit een deel theorie en een praktijkdeel. Verschillende terreintypes worden behandeld op verschillende aspecten. Van elk terrein wordt het doel toegelicht, de diverse problematiek en hoe ermee om te gaan.

Deelname

Waterbeheer voor natuurbeheerders wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Wil je een vergelijkbaar traject ook voor jouw organisatie? Of wil je met ons samenwerken om een nieuwe cursus of opleiding te ontwikkelen?

Relevante trajecten

CIV Water
Masterclasses
CIV Water
Watersysteembeheer