Introductiecursus Handhaving

CIV Water
  • Afgerond
  • Cursus
  • Handhaving
  • Professionals

Introductiecursus Handhaving

Het ontwikkeltraject Introductiecursus Handhaving hebben wij in 2017 samen met waterschap Noorderzijlvest opgezet voor de buitendienstmedewerkers. Zij krijgen door het volgen van deze introductiecursus inzicht in en kennis van handhaving bij een waterschap. Deze cursus heeft ook tot doel de deelnemer enthousiast te maken voor handhaving in de praktijk.

De praktijk komt in de theorielessen aan bod, door middel van actuele casussen. Deelnemers leren wat de taken en bevoegdheden van een toezichthouder, handhaver en opsporingsambtenaar zijn. Ook zijn excursies onderdeel van het traject. De cursus wordt afgesloten met regietheater, waarin herkenbare scènes uit de praktijk worden nagespeeld. Deelnemers kunnen zo in een veilige omgeving oefenen met verschillende situaties.

Buitendienstmedewerkers krijgen met deze cursus niet de bevoegdheid om te handhaven, maar ze kunnen met de opgedane kennis en inzichten beter de afweging maken of ze een handhaver moeten inschakelen. Ook vormt deze cursus een goede basis voor een vervolgopleiding.

Deelnemers kwamen niet alleen van waterschap Noorderzijlvest, maar ook van waterschap Hunze & Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wetterskip Fryslân.

Interview

CIV Water

Martin Geerdsema is handhaver bij Waterschap Noorderzijlvest. De Introductiecursus Handhaving, heeft hem de ogen geopend voor het vak handhaving.

Lees het interview hier

Deelname

De Introductiecursus Handhaving wordt mede mogelijk gemaakt door waterschap Noorderzijlvest. Wil je een vergelijkbaar traject ook voor jouw organisatie? Of wil je met ons samenwerken om een nieuwe cursus of opleiding te ontwikkelen? Neem dan contact op.

Relevante trajecten

CIV Water
Masterclasses
CIV Water
Waterbeheer voor natuurbeheerders