Watersysteembeheer

CIV Water
  • Afgerond
  • Cursus
  • Professionals
  • Waterbeheer

Watersysteembeheer

Watersysteembeheer is van alle tijden. In 2014 kwam de module Watersysteembeheer al langs in het rayonbeheerderstraject Waterkwantiteit. Er bleek daarnaast ook vraag te zijn naar een cursus Watersysteembeheer. Daarom hebben wij deze module in 2016 ook in een cursusjasje gegoten. De cursus werd onder andere aangeboden bij Wetterskip Fryslân en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

In de cursus leren deelnemers hoe het watersysteem functioneert. Ook kunnen ze aan het eind van de cursus benoemen welke interne regels van het waterschap van toepassing zijn en welke parameters invloed hebben op de grondwaterstand. Deelnemers kunnen benoemen welke effecten van inrichtingswerken er zijn op het peilbeheer en beschikken over voldoende basiskennis hydraulica en hydrologie om eenvoudige hydrologische berekeningen te maken. Deelnemers worden zo goede gesprekpartners in overleggen met boeren, planvormers, burgers etc.
Tegenwoordig wordt Watersysteembeheer nog steeds aangeboden als module in het rayonbeheerderstraject Waterkwantiteit.

Verdieping

CIV Water

Sommige deelnemers wilden nog meer weten van bepaalde onderwerpen. Daarom hebben we naar aanleiding van specifieke vragen verdiepingsdagen georganiseerd. Deze dagen gingen onder andere over waterbeheer bij (extreme) droogte, hydrologisch rekenen en Weer en Waterbeheer: neerslagafvoerrelaties.

Deelnemen

Watersysteembeheer werd mede mogelijk gemaakt door Wetterskip Fryslân en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wil je een vergelijkbaar traject voor jouw organisatie? Of wil je met ons samenwerken om een nieuwe cursus of opleiding te ontwikkelen?

Relevante trajecten

CIV Water
Masterclasses
CIV Water
Waterbeheer voor natuurbeheerders