Waterkwaliteit en Ecologie

CIV Water
  • Afgerond
  • Cursus
  • Professionals
  • Waterkwaliteit

Waterkwaliteit en Ecologie

In 2020 werd de Kaderrichtlijnwater (KRW) ingesteld. Om de professionals mee te nemen in de veranderingen heeft Wetterskip Fryslân samen met ons de cursus Waterkwaliteit en Ecologie ontwikkeld. Doel van deze cursus is dat deelnemers een beeld ontwikkelen van het belang van een goede waterkwaliteit en ecologie. De deelnemers leren alles over monitoring, analyses, wet- en regelgeving waterkwaliteit en ecologie, beheer en onderhoud en inrichting watersystemen en kunstwerken met betrekking tot verbetering van de waterkwaliteit en ecologie.

De cursus is bestemd voor rayonbeheerders, gemaalbeheerders, toezichthouders, planners en medewerkers onderhoud bij Wetterskip Fryslân. Het zijn tien bijeenkomsten, waaronder excursies en zelfstudie.

Deelname

Waterkwaliteit en Ecologie wordt mede mogelijk gemaakt door Wetterskip Fryslân. Wil je een vergelijkbaar traject ook voor jouw organisatie? Of wil je met ons samenwerken om een nieuwe cursus of opleiding te ontwikkelen?

Relevante trajecten

CIV Water
Masterclasses
CIV Water
Waterbeheer voor natuurbeheerders