Onderwijs

Ontwikkeling mbo-onderwijs
CIV Water is gelieerd aan MBO Life Sciences (samenwerking tussen Friesland College en Nordwin College). De ontwikkeling van onderwijs vindt plaats in zgn. expertgroepen. De expertgroepen worden gevormd door docenten van de diverse opleidingen, samen met de inhoudsdeskundigen. De kennis die wordt ontwikkeld in de expertgroepen geeft voeding aan het reguliere mbo- onderwijs. Bovendien kunnen studenten deelnemen aan zgn. minoren. Deze geven studenten van techniek, MBO Life Sciences en de groene mbo-opleidingen een “plus”. Behalve het reguliere mbo-onderwijs vormt ook de doorlopende leerlijn een belangrijk speerpunt voor CIV Water. Het optimaliseren van de doorstroming mbo-hbo-wo staat daarbij centraal.

 

Hieronder treft u een aantal testimonials aan van projecten en opleidingen die we samen met onze partners hebben uitgevoerd.

Testimonials

Testimonials overzicht »
Projectweek water Bekijk Testimonial
Mbo-project Achter de dijken is het veilig Bekijk Testimonial
Mbo-project Leven onder water: pompen of verzuipen Bekijk Testimonial
Mbo-project Schoon water Bekijk Testimonial
Mbo-project Stoom en water Bekijk Testimonial