De site van CIV Water gebruikt cookies. 

X

Mbo-project Leven onder water: pompen of verzuipen

Project Leven onder water: Pompen of verzuipen

Opdrachtgevers: Wetterskip Fryslân, Stichting Ir. D.F. Woudagemaal en Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water.

In dit project werken studenten van mbo-opleidingen op het gebied van: watermanagement, landbouw, veeteelt, tuinbouw, groene ruimte, loonwerk en verwante opleidingen samen om te ontdekken waarom dijken belangrijk zijn en hoe het waterschap de dijken zo veilig mogelijk maakt. De studenten denken mee over mogelijke toekomstige maatregelen op het gebied van waterveiligheid.