Onderwaterdronepiloot

CIV Water

Onderwaterdronepiloot

  • Afgerond
  • Module
  • Studenten
  • Waterkwaliteit
Neem contact op

Onderwaterdronepiloot

Een nieuwe technologische innovatie in de watertechnologie is de onderwaterdrone. In 2017 hebben we samen met MBO Life Sciences, Indymo BV en Hogeschool Van Hall Larenstein de module Onderwaterdronepiloot vormgegeven. Studenten die deze module volgen, zijn beter voorbereid op de (toekomstige) kennisvraag van de watersector. De module Onderwaterdronepiloot kan ook worden doorontwikkeld voor professionals in het werkveld.

Een onderwaterdrone heeft veel voordelen. Zo maakt een drone waterkwaliteitsmetingen beter en efficiënter. Er is meer dynamische monitoring en meer data door verplaatsing in het water. De onderwaterbeelden worden gemaakt door middel van een GoPro camera.

In de module leren studenten werken met het Geografisch Informatiesysteem (GIS), doen ze veldwerk, dataverwerking en leren ze programmeren met een LEGO-robot.

Uniek

CIV Water

Dit ontwikkeltraject is een unieke samenwerking tussen mbo- en hbo-studenten in de doorlopende leerlijn Water. Mbo-studenten richten zich voornamelijk op de besturing, techniek en dataverzameling. Hbo-studenten houden zich bezig met data analyse en dataverwerking.

Samenwerking

CIV Water

De module is ontwikkeld op initiatief van het Lectoraat Sustainable Water Systems aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met MBO Life Sciences, die de module op mbo-niveau ontwikkelden en inmiddels doorgevoerd hebben als een vast onderdeel van een keuzedeel. Daarnaast was INDYMO als leverancier betrokken en waren wij verantwoordelijk voor de leiding van dit ontwikkeltraject.

Uitreiking

CIV Water

In september 2017 werden de eerste onderwaterdronepilootbrevetten uitgereikt aan de studenten van MBO Life Sciences en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Lees hier het nieuwsbericht.

Deelname

De module Onderwaterdronepiloot wordt mede mogelijk gemaakt door MBO Life Sciences en Hogeschool Van Hall Larenstein. Wil je een vergelijkbaar traject ook voor jouw organisatie? Of wil je met ons samenwerken om een nieuwe cursus of opleiding te ontwikkelen?

Relevante trajecten

CIV Water
Drones
CIV Water
Milieuadviesbureau